Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website bán hàng trực tuyến Hatomo.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Hatomo.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Hatomo.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Phạm vi sử dụng thông tin

 • Website bán hàng trực tuyến Hatomo.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Website bán hàng trực tuyến Hatomo.vn;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Hatomo.vn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website bán hàng trực tuyến Hatomo.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hang có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Hatomo.vn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Bảo Hà
 • Địa chỉ: 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Hatomo.vn thực hiện việc này.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website bán hang trực tuyến Hatomo.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hatomo.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Hatomo.vn được Hatomo.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Hatomo.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.
 •  Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Hatomo.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Hatomo.vn.