ng ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Bảo Hà

Tổ dân phố số 4, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Mã số DN: 0106120025 do sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 12/03/2013